Diensten

Zeker & Zorgeloos levert zorg aan gezinnen, jeugdigen en volwassenen met een zorgvraag.

Diensten

Zeker & Zorgeloos is een zorginstantie die op verschillende gebieden ambulante begeleiding en residentiële zorg biedt. Voor een groot aantal gemeenten in Nederland zijn wij actief in begeleiding van mensen die zorg vragen. Dit kan op ambulante wijze maar ook via een pilot of op projectbasis.

Zeker & Zorgeloos levert zorg aan gezinnen, jeugdigen en volwassenen met een zorgvraag, al of niet in combinatie met één of meerdere gedragsstoornissen. Voorbeelden van gedragsstoornissen zijn:

 • autisme spectrum stoornis (ass)
 • attention deficit hyperactivity disorder (adhd)
 • oppositional defiant disorder / opstandig gedrag (odd)
 • conduct disorder / normoverschrijdend gedrag (cd).

Wij zijn zowel generalistisch als specialistisch georiënteerd. Daardoor kan Zeker & Zorgeloos voorzien in een breed zorgaanbod.

Waar nodig schakelen wij specialistische hulp in, of verwijzen wij door. Daarnaast blijven wij, zolang als nodig is, onze begeleiding bieden.

Zeker & Zorgeloos is per 2018 HKZ-gecertificeerd (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) en beschikt over een eigen rapportagesysteem.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende zorgvormen die Zeker & Zorgeloos aanbiedt.

 • Methodisch ambulant

  Zeker & Zorgeloos kan de gevraagde zorg leveren vanuit een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) en vanuit ‘zorg in natura’ (zin).

  Na een zorgvuldige intake brengen we een voorlopige route in kaart die we verwerken in een helder plan van aanpak. Hierin komen doelen en afspraken te staan. Van essentieel belang is het netwerk rondom de zorgvrager (familie, school, werk, etc.). Daarom is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze erop gericht om dit netwerk in kaart te brengen, te organiseren en groot en sterk te maken. 

  Bij individuele en/of ambulante begeleiding hechten wij grote waarde aan maatwerk. De routes om de doelen te bereiken zijn per individu heel verschillend.
  Het belangrijkste van onze werkwijze is het aangaan van een relatie op basis van professionele betrokkenheid, transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid.

  Onze ambulante zorg richt zich onder andere op de volgende gebieden:

  • reclassering
  • gezinssituaties die dreigen vast te lopen
  • mediation
  • gedragsproblemen 
  • schoolverzuim
  • werktoeleiding 
 • Residentiële zorg

  Zeker & Zorgeloos beschikt over kamertraining centra (ktc) waar wij jongeren en jongvolwassenen begeleiden naar een zelfstandig leven. Het is niet voor iedereen mogelijk om vanuit zijn gezinssituatie gezonde stappen naar zelfstandigheid te zetten. Toch is de ontwikkeling naar een volledig zelfstandig leven één van de belangrijkste stappen in een mensenleven.

  Zeker & Zorgeloos zorgt voor de juiste begeleiding naar zelfstandigheid. Hiervoor is een aantal vaardigheden vereist die wij zorgvuldig hebben omschreven en opgenomen in een stappenplan. Niet iedereen hoeft dezelfde stappen te zetten. Vandaar dat Zeker & Zorgeloos voor en met iedere jongere/jongvolwassene een eigen traject op maat samenstelt.

 • Voor- en natraject

  In de praktijk maken wij regelmatig mee dat specifieke ambulante zorg te laat wordt ingeschakeld of te snel weer wordt afgesloten. Denk hierbij aan mensen die na een traject binnen het gedwongen kader terugkeren in de maatschappij. Met een aantal extra uren begeleiding op het moment dat ze zich nog binnen een instelling bevinden, ontstaat veel meer slagkracht.

  Wanneer een traject afloopt, vinden wij het belangrijk er nog een vervolg op te geven (natraject) in de vorm van beschikbaarheid en updatemomenten. Zo kan er bijtijds extra ondersteuning geboden worden als dat nodig blijkt te zijn. Daarmee kunnen wij nieuwe, langere en dus duurdere trajecten voorkomen.

  Graag maken wij deze meerwaarde samen met u waar!

 • Extra’s

  Naast de reguliere ambulante en residentiële begeleiding biedt Zeker & Zorgeloos ook diverse extra’s aan, die een duidelijke meerwaarde kunnen hebben voor degene die aan onze zorg is toevertrouwd. 

  Denk hierbij aan:

  • talenttrainingen
  • survivalweken 
  • weekenden met groepsdynamische processen die persoonlijk inzicht geven
  • de inzet van begeleiders en coaches vanuit verschillende culturele achtergronden

   

  Informeert u gerust naar de extra mogelijkheden die wij vanuit Zeker & Zorgeloos kunnen aanbieden.

 • Voor gemeenten

  Naast bovengenoemde diensten aan zorgvragers leveren wij ook diensten aan gemeenten.

  Door onze ervaringen in het ambulante werkveld en de samenwerking met diverse gemeenten kunnen wij deze twee disciplines met elkaar verbinden. Dit kan een personele dienst zijn via ZekerOnzeZorg, een adviestraject of een compleet jeugd & gezinsteam dat u werk uit handen neemt en samen met u een zorgstructuur ontwikkelt die goed in uw gemeente past.

  Dit is een greep uit de mogelijkheden. Ook aan gemeenten leveren wij maatwerk. Als wij uw wensen kennen, stemmen wij onze dienstverlening graag daarop af. U kunt rekenen op een eerlijk en passend aanbod.

Bel mij terug


Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

© Zeker & Zorgeloos 2019 - Privacybeleid - Klachtenprocedure